محل تبلیغات شما
پروردگارم! گران گشت بلا و راز بیچارگی گشته برملا و بند و زنجیر امیدواری، رها و زمین برایمان تنگنا و آسمان در امتناع این همه اتفاق افتاده و تو تنها قدرتی هستی که می توانی برهانی ما را برای همین به تو می گویم وقت سختی ها و آسانی ها. هنگامی که آسمان آغوشش را می بندد، زمین از دلتنگی به خود فرو می رود، و دل می شکند، و بیچارگی انسان برملا و آشکار می شود. ای آفریننده ی هر نیکویی! دل آسمان را بر زمین نرم کن! و انسان این فرزند پر از نادانی را از رنج بیرون

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
digital | جمعه نویسی | eghamat007 BEST MOVIES IN THE WORLD گلدن کمرا مقالات آرایشی و بهداشتی طراحان برتر خرید نو